Zasílání peněz do zahraničí

Společnost nabízí cizoměnový platební styk vůči celému světu (vyjma zemí vyloučených legislativou ČR a Evropské unie). Mimořádně výhodné podmínky pak zaručuje zejména pro platby v Eurozóně, platbách do Asie, a platbách do USA.

Podmínky provádění převodů peněžních prostředků určuje Rámcová smlouva pro právnické osoby nebo Rámcová smlouva pro fyzické osoby mezi společností a klientem.

Provádění příkazů probíhá nejčastěji automatizovaně přes webový portál nebo elektronicky – mailem, popř. službou EuroPlatba.cz

Standardní proces Zaslání peněz do zahraničí

  1. Klient sleduje kurzy na stránce webové rozhraní, které jsou aktualizovány každou minutu. Popř. má možnost zadat si službu Hlídač kurzu, která zašle e-mailové upozornění při dosažení požadovaného kurzu.
  2. Klient podává příkaz k převodu. Buď elektronicky – mailem nebo přímo z webové stránky.
  3. Klient je e-mailově informován o akceptaci příkazu společností. Zároveň je klient vyzván k zaslání finančních prostředků na sběrný účet společnosti. Klient taktéž obdrží konfirmaci příkazu.
  4. Klient odesílá finanční prostředky na sběrný účet společnosti. Po připsání prostředků je klient okamžitě informován e-mailem.
  5. Pokud jsou prostředky klienta připsány na sběrném účtu EasyChange do 15:00 hodin, jsou ještě v rámci daného pracovního dne odeslány ve vypořádávacím cyklu, který probíhá v čase do 17:00 hodin. V případě pozdějšího připsání jsou odeslány až následující pracovní den.
  6. Po odeslání prostředků na cílový účet klienta je klient okamžitě informován e-mailem.