Kolik stojí studium v zahraničí ?

Studium v zahraničí představuje nejefektivnější formu osvojení cizího jazyka, lepší uplatnění na trhu práce, osamostatnění se, navázání kontaktů a přátelství z celého světa. Mezi populární země pro české studenty patří v poslední době západní země EU jako je například Nizozemí a Belgie, které se mohou pyšnit kvalitními univerzitami a dobrou životní úrovní. Roční školné se v těchto zemích pohybuje okolo 25 tis Kč a spolu s ostatními výdaji vyjde studijní pobyt za rok na 300 - 400 tis Kč. Bakalářské studium pak stojí cca 900 tis Kč.Školy ve Velké Británii ukrojí z rodinného rozpočtu většinou do jednoho milionu. Přestože školné zde bylo i dříve překážkou, studenti si ještě před Brexitem mohli vzít studentskou půjčku, která jim umožňovala splácet dluh po dokončení studií s ohledem na výši jejich příjmu, což již není možné. V Americe a v Kanadě rodiče zaplatí za ubytování, stravu a školné na jeden rok nejčastěji kolem milionu korun. V obou zemíchvšak můžete využít program finanční pomoci, kdy rodiče předkládají daňová přiznání včetně příjmů a škola vypočítává, kolik si můžou dovolit platit. Náklady se pak mohou snížit až o třetinu. 

 

Vyšším výdajům za studijní pobyt se lze ve většině zemí vyhnout jen obtížně, protože jejich značná část připadne na ubytování. Nejčastějším řešením jsou studentské koleje. V západoevropských zemích je ale i zde nyní téměř nemožné dostat se pod částku 250 EUR za měsíc. Samozřejmě, ať už by Váš potomek šel studovat kamkoliv, část nákladů lze pokrýt různými stipendii, popřípadě brigádou. 

 

Celá řada studentů po pobytu v zahraničí bohužel získá zkušenost s drahými bankovními službami. České banky jim nabízejí různé studentské účty údajně vhodné pro studium v zahraničí. Bohužel i zde platí přísná poplatková politika, která začíná výběrem ze zahraničního bankomatu a končí odchozím poplatkem za zahraniční platbu. Pokud si student takový účet založí a pravidelně využívá, přijde o nemalou část prostředků. Ideálním řešením je založit si účet v místní bance. Většinou stačí potvrzení o přechodném pobytu, potvrzení o studiu a občanský průkaz.

 

Rodiče pak můžou kapesné a finance na náklady spojené s pobytem posílat na tento účet přes českou službu Europlatba, s nižším kurzem než v bance a bez zbytečných poplatků. Stejně tak může student zpět posílat na český účet např. vydělané peníze, vrácené přeplatky a pod. Prostřednictvím této služby je výhodné platit také pravidelné úhrady z tuzemska jako je školné přímo na účet školy nebo nájemné za ubytování přímo na účet pronajímatele. Je to jednoduché a rychlé a bezpečné. Při takovém objemu plateb tak lze ušetřit na směnném kurzu i několik desítek tisíc korun.