Aktuální seznam zakázaných a rizikových zemí

Aktuální seznam zakázaných a rizikových zemí

 

Aktuální seznam zakázaných zemí, do kterých neodešleme platbu:

 

Stát

ISO-3

ISO-2

Afghánistán

AFG

AF

Bělorusko

BLR

BY

Bosna a Hercegovina

BIH

BA

Burundi

BDI

BI

Dem. republika Kongo

COD

CD

Egypt

EGY

EG

Guinea

GIN

GN

Guinea-Bissau

GNB

GW

Irák

IRQ

IQ

Írán

IRN

IR

Jemen

YEM

YE

Jižní Súdán

SSD

SS

Libanon

LBN

LB

Libye

LBY

LY

Mali

MLI

ML

Moldavsko

MDA

MD

Myanmar

MMR

MM

Nikaragua

NIC

NI

Rusko

RUS

RU

Severní Korea

PRK

KP

Somálsko

SOM

SO

Středoafrická republika

CAF

CF

Súdán

SDN

SD

Sýrie

SYR

SY

Tunisko

TUN

TN

Turecko

TUR

TU

Ukrajina

UKR

UA

Venezuela

VEN

VE

Zimbabwe

ZIM

ZW

 

Aktuální seznam rizikových zemí, do kterých vzhledem k celkové situaci v zemi není možné zaručit úspěšné provedení platební transakce:

 

Země

ISO

Afghánistán

AFG

Bahamy

BHS

Bosna a Hercegovina

BIH

Botswana

BWA

Etiopie

ETH

Ghana

GHA

Guyana

GUY

Irák

IRQ

Írán

IRN

Island

ISL

Kambodža

KHM

Jemen

YEM

Laos

LAO

Mongolsko

MNG

Pákistán

PAK

Panama

PAN

Severní Korea

PRK

Sýrie

SYR

Šrí Lanka

LKA

Trinidad a Tobago

TTO

Tunisko

TUN

Uganda

UGA

Vanuatu

VUT

Zimbabwe

ZWE

  

  1. EasyChange s.r.o. upozorňuje klienty, že na rizikovou zemi se vztahuje zákaz provádění takových přeshraničních převodů, jejichž příjemcem nebo plátcem je sankcionovaná osoba nebo sankcionovaný subjekt nebo jejichž předmětem je zboží, služba nebo jiné plnění, na které se vztahuje mezinárodná sankce ve smyslu zákona č. 69/2006 Sb. o provádění mezinárodních sankcí v aktuálním znění, dále ve smyslu rozhodnutí nebo nařízení Evropské unie (viz http://eeas.europa.eu/cfsp/sanctions/index_en.htm) nebo Úřadu pro kontrolu zahraničních aktiv MF USA (viz http://www.treasury.gov/resourcecenter/sanctions/Programs/Pages/Programs.aspx).

 

  1. Vemte prosím na vědomí, že při přeshraničním převodu do nebo z rizikové země, je klient povinen společnosti EasyChange s.r.o. hodnověrným způsobem prokázat předmět plnění tohoto   přeshraničního  převodu,  přičemž  EasyChange  s.r.o.  je  oprávněna v odůvodněných případech tento přeshraniční převod neprovést, a to zejména když klient tuto povinnost nesplní nebo když  předmět plnění podléhá mezinárodním sankcím ve smyslu výše uvedeného právního předpisu nebo rozhodnutí orgánů veřejné moci.

 

  1. EasyChange s.r.o. je oprávněna neprovést přeshraniční převod také v případech hodných zvláštního zřetele, a to tehdy, když EasyChange s.r.o. nebo ty finanční instituce, se kterými EasyChange s.r.o. nezbytně při provádění platební transakce spolupracuje, disponují negativními informacemi o bance příjemce, a to zejména informacemi o probíhajícím konkurzním řízení, odnětí bankovní licence, zavedení nucené správy místním regulačním úřadem nebo udělení sankce nebo pokuty místním regulačním úřadem za porušení právních předpisů ekvivalentních místnímu zákonu o bankách nebo zákonu o ochraně před legalizací výnosů z trestné činnosti nebo ochraně před financováním terorismu.

 

  1. Klient svým zadáním pokynu ve webovém prostředí EasyChange tato výše uvedená ustanovení k rizikovým zemím akceptuje a je si vědom, že případné škody, vzniklé z důvodu neprovedení platby do některé z rizikových zemí, jdou jen a pouze k jeho tíži a nelze je uplatňovat vůči EasyChange s.r.o.