Ochrana osobních údajů

Při ochraně a nakládání s Vašimi osobními údaji postupujeme v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších přepisů, a v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), (dále jen „GDPR“), a přijali jsme vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

 

Jaké osobní údaje zpracováváme?

Některé z těchto údajů nezpracováváme vždy, ale jen v odůvodněných případech:


Jak a k jakým účelům zpracováváme Vaše osobní údaje?

Zpracování Vašich osobních údajů musí mít svůj právní základ. Může se jednat o Váš souhlas nebo pro účely plnění zákona, nebo plnění smlouvy či jednání o jejím uzavření.

 

 

Jste povinni nám osobní údaje předávat?

Nejste povinni nám osobní údaje předávat, ale bez poskytnutí údajů, které potřebujeme pro realizaci obchodu či naplnění služby a pro splnění našich zákonných povinností (identifikace apod.), nemůžete využívat našich služeb. Jsme v tomto ohledu především podřízeni zákonu 253/2008 Sb. v aktuálním znění a souvisejícím předpisům.

 

Jak dlouho Vaše údaje uchováváme?

Všechny údaje uchováváme po nezbytně dlouhou dobu k naplnění jejich účelu. Po ukončení naší spolupráce je však nemůžeme vymazat zcela, zákon "proti praní špinavých peněz" nám ukládá archivovat obchody a všechny k nim související údaje ve lhůtách stanovených zákonem 253/2008 Sb. v aktuálním znění.

 

 

Komu můžeme Vaše osobní údaje předávat?

 

Jaká práva máte?

Kontaktováním na náš email info@easychange.cz můžete uplatnit:

 

Pokud nebudete s řešením Vaší žádosti spokojeni, můžete také podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

 

Jméno a kontaktní údaje správce:

Easychange s.r.o.

IČ: 29044570

Sídlo: Jungmannova 747/28, Nové Město, 110 00 Praha 1

Email: info@easychange.cz

Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.