Co je odchylka od kurzu ECB

ECB neboli Evropská centrální banka je jednou z nejdůležitějších finančních institucí odpovědných za monetární politiku v eurozóně.

odchylka od kurzu ECB

Evropská centrální banka byla založena v roce 1998 a sídlí v německém Frankfurtu nad Mohanem. Jejím hlavním úkolem je udržování cenové stability v eurozóně a podpora hospodářského růstu a zaměstnanosti. Na začátku totiž Euro fungovalo pouze v bezhotovostní podobě a i v zemích eurozóny stále existovaly místní měny. To se změnilo až v roce 2002, kdy se euro začalo uvádět do oběhu v podobě bankovek a mincí.

ECB spolupracuje také s centrálními bankami i těch členských států, které euro ještě nezavedly nebo se na vstup do eurozóny teprve připravují. Mezi ně patří například i Česká národní banka. Všechny bankovní instituce v Evropské unii spolu s Evropskou centrální bankou pak tvoří Evropský systém centrálních bank (ESCB). ECB také spolupracuje s dalšími centrálními bankami po celém světě a je aktivním účastníkem mezinárodních finančních organizací.

Je to zcela nezávislá instituce, která nezodpovídá žádné vládě nebo parlamentu, a její rozhodnutí o měnové politice mají zásadní vliv na ekonomiku celé eurozóny. Je to především také jedna z největších a nejvýznamnějších centrálních bank na světě. Má více než 3 500 zaměstnanců z celé Evropy a spravuje rezervy v hodnotě více než 500 miliard eur.

Odpovědnost Evropské centrální banky

ECB udržuje cenovou stabilitu pomocí měnové politiky, která zahrnuje především nastavování úrokových sazeb a regulaci peněžního zásobování. Pokud ECB zvyšuje úrokové sazby, bude tím podporovat ukládání peněz a snižovat poptávku po půjčkách, což může pomoci snižovat inflaci. Naopak, pokud Evropská centrální banka úrokové sazby snižuje, dochází ke stimulaci poptávky po půjčkách a investicích, což může podpořit hospodářský růst, ale také zvyšovat inflaci.

V posledních letech čelila ECB kritice za svou měnovou politiku, která zahrnovala nízké úrokové sazby a kvantitativní uvolňování, což mohl být jeden z mnoha faktorů, který vedl k vysoké inflaci, tedy aktuálnímu rychlému růstu cen nemovitostí, energií a aktiv v celé Evropské Unii. ECB však deklarovala, že tato politika byla nezbytná pro podporu hospodářského růstu a kontinuálnímu snižování nezaměstnanosti v eurozóně.

Rozhodovací orgán ECB

Hlavním rozhodovacím orgánem je Rada guvernérů, která se skládá z šesti členů Výkonné rady a guvernérů národních centrálních bank 19 zemí eurozóny. To znamená, že je složen z národních a nadnárodních zástupců, což odráží jedinečnou roli ECB jako nadnárodní centrální banky v rámci měnové unie. Rozhodnutí Rady Guvernérů jsou přijímána konsensem namísto jednoduché většiny hlasů. Tedy všichni členové mají v procesu rozhodování stejný hlas a rozhodnutí jsou přijímána pouze tehdy, jsou-li podporována všemi členy. Tento přístup má podporovat jednotu a spolupráci a zároveň zajistit, aby byly všechny názory v procesu rozhodování zohledněny. Rada Guvernérů je zodpovědná za stanovení monetární politiky eurozóny, včetně klíčových úrokových sazeb.

Referenční sazby Eura

Referenční sazba eura je klíčovou součástí měnové politiky Evropské centrální banky (ECB). Jedná se o úrokovou sazbu, za kterou si banky půjčují peníze od ECB na krátké období. Tato sazba ovlivňuje celkovou úroveň úroků v eurozóně a má významný dopad na hospodářství v celé Evropské Unii.

Evropská centrální banka stanovuje referenční sazbu na základě analýzy ekonomických podmínek v eurozóně a svých cílů, zejména udržování cenové stability. Pokud referenční sazbu zvyšuje, banky budou mít tendenci také zvyšovat úrokové sazby, které nabízejí svým zákazníkům, což může vést k nižší poptávce po půjčkách a snížení inflace. Naopak, pokud ECB snižuje referenční sazbu, může to podpořit hospodářský růst a snížit nezaměstnanost, ale na druhé straně také právě zvýšit inflaci.

Tento nástroj monetární politiky je důležitým ukazatelem pro banky i pro spotřebitele, kteří si půjčují peníze nebo ukládají své úspory. Pokud se referenční sazba změní, může to mít významný dopad na úrokové sazby, které platíme za půjčky nebo získáváme za své úspory.

Evropská centrální banka pečlivě přezkoumává a vyhodnocuje úroveň referenčních sazeb eura, jejich rozsah, účel a kontext, jakož i způsob jejich uplatňování. Cílem těchto přezkumů je zajistit, aby referenční sazby eura byly účinné a odpovídaly měnícím se podmínkám na trhu a ekonomickým potřebám.

referenční sazba eura

Jak může znalost referenční sazby pomoci při konverzi měn?

Pro banky a platební instituce existuje nepříliš známá povinnost zveřejňovat odchylku nebo rozdíl mezi referenčním kurzem Evropské centrální banky a kurzem poskytovatele směny.

Díky těmto informacím můžete snadno porovnat, který poskytovatel je pro vás nejvýhodnější. Podle nařízení EU č. 924/2009 jsou banky nebo platební instituce povinny uvádět celkové náklady na směnu mezi měnami členských států EU jako procentní rozpětí k poslednímu dostupnému referenčnímu kurzu Evropské centrální banky.

ECB stanovuje a zveřejňuje své referenční kurzy vůči euru denně od jejich zavedení v roce 1999. Používají se také například v ročních účetních závěrkách firem, daňových přiznáních, různých ekonomických a statistických zprávách atd. Na internetových stránkách Evropské centrální banky jsou jednou z nejčastěji vyhledávaných položek.

Od dubna 2020 musí odchylku od kurzu ECB zobrazovat také například bankomaty. Bohužel některé banky a platební instituce toto nařízení přesto stále ignorují a odchylku raději nezveřejňují a to většinou z toho důvodu, že ukazatel pro ně nevypadá příliš příznivě. Jiné sice rozdíl v marži klientovi zobrazí, ale ten neodpovídá skutečnosti. Například u tuzemských bankovních institucí se odchylka od kurzu ECB pohybuje mezi 2 a 5 %.

Proto je výhodné tento ukazatel sledovat a vybírat si poskytovatele směny, který nabízí lepší podmínky, zejména pokud převádíte větší částky nebo posíláte peníze do zahraničí pravidelně. Pro přehlednější porovnání lze využít některého ze srovnávačů úrokových sazeb jako je například známý portál vyhodnekurzy.cz. Pečlivé porovnání a informovaná volba Vám pomůže ve výsledku ušetřit nemalé sumy.

 

Máme pro vás TIP: Na webových stránkách služby EuroPlatba najdete před každou transakcí odchylku od kurzu ECB, která v pracovní době (od 9 do 16 hodin) obvykle nepřesahuje 0,5 %.

Zjistit více

 


* Zdroj: Evropská centrální banka

** Zdroj: "The European Central Bank (ECB)." Europa.eu.

*** Zdroj: "Decision-making - European Central Bank." ECB.