Seznamy vysoce rizikových třetích zemí

Primárními zdroji detekce vysoce rizikových třetích zemí jsou:

1. Seznamy FATF

V rámci seznamu FATF byly vytvořeny dvě skupiny těchto vysoce rizikových třetích zemí.

Seznam FATF tzv. black list(„High-Risk Jurisdictions subject to a Call for Action“), na kterém jsou všechny země, které mají významné strategické nedostatky v oblasti AML/CFT. Vůči těmto zemím vyzývá FATF své členy a ostatní státy, aby přijaly zpřísňující AML/CFT opatření a v nejzávažnějších případech přijaly i protiopatření na ochranu mezinárodního finančního systému.

Seznam FATF tzv. grey list(„Jurisdictions under Increased Monitoring“). Tento seznam obsahuje seznam zemí, které jsou v zesíleném procesu monitorování ze strany FATF, a v úzké spolupráci s touto institucí se snaží o co nejrychlejší nápravu strategických AML/CFT nedostatků.

2. Seznam Evropské komise

Evropská unie výše uvedený seznam FATF do značné míry překlápí do svého seznamu. Seznam vysoce rizikových třetích zemí Evropské komise včetně politiky a postupů ve vztahu k těmto zemím je k nalezení zde. Seznam Evropské komise je také publikován v příloze výše uvedeného Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/1675.


Souhrnný seznam FATF a Evropské komise

Seznam vysoce rizikovych zemí EU a FATF - k 26.06.2023

Oba tyto seznamy jsou pro povinné osoby při plnění jejich AML/CFT povinností závazné. Všechny povinné osoby z finančního i nefinančního sektoru jsou povinny uplatňovat zesílená AML/CFT opatření, pokud jejich klient pochází z vysoce rizikové třetí země nebo má na ní vazby. Obdobná opatření se uplatní u transakcí a obchodů realizovaných s těmito vysoce rizikovými třetími zeměmi.