Sazebník

Zadání příkazu ke konverzi.

0 CZK

Platba EUR v rámci Eurozóny a zemí EHP v režimu SHA, do bank podporujících SEPA platby.

0 CZK

Platba EUR do zemí mimo EHP v režimu OUR do částky 12 500 EUR. Na poplatky za vyšší platby se prosím informujte předem.

7 EUR, v jiné zdrojové měně kursový přepočet

Platba EUR do zemí mimo EHP a do bank nepodporujících SEPA platby, do částky 2000 EUR (režim SHA je pro Vás zdarma).

20 EUR, v jiné zdrojové měně kursový přepočet

Platba EUR do zemí mimo EHP a do bank nepodporujících SEPA platby, od částky 2000,01 EUR (režim SHA je pro Vás zdarma).

30 EUR, v jiné zdrojové měně kursový přepočet
   

Vnitrobankovní platba GBP  tuzemská v rámci bank, kde má GBP účty EasyChange.

0 CZK

Mezibankovní platba GBP tuzemská i zahraniční v režimu SHA.

150 CZK, v jiné zdrojové měně kursový přepočet

Platba GBP do zemí mimo EHP v režimu OUR.

850 CZK, v jiné zdrojové měně kursový přepočet
   

Vnitrobankovní platba USD tuzemská v rámci bank, kde má USD účty EasyChange.

0 CZK

Mezibankovní platba USD tuzemská i zahraniční v režimu SHA.

150 CZK, v jiné zdrojové měně kursový přepočet

Mezibankovní platba USD zahraniční (mimo EHP) v režimu OUR.*

*USD lze v režimu OUR odesílat jen mimo EHP.

850 CZK, v jiné zdrojové měně kursový přepočet

 

Příplatek k mezibankovní platbě USD do banky, která nemá SWIFT/BIC.

 

v režimu SHA: 450 CZK

v režimu OUR: 0 CZK

   

Platba Expres v rámci i mimo ČR (podléhá časovým limitům bank, informujte se na ně prosím předem).

Výše poplatku v závislosti na měně a použité bance

Vrátí-li se platba z důvodu chybného zadání na straně klienta-zadavatele pokynu, bude strženo ze zasílané částky, pokud klient výši dalších poplatků nedoplatí zvlášť předem.

Ve výši všech poplatků, účtovaných bankou k tíži EasyChange s.r.o.  včetně případného opakovaného zasílání platby

Administrativní poplatek účtovaný vespecifických případech definovaných Všeobecnými obchodními podmínkami a při stornu transakce pro nestandardní způsob úhrady klientem - hotovostním vkladem na účet nebo platební kartou.

100 CZK, v jiné zdrojové měně kursový přepočet

 

Upozornění

Tento Sazebník nabývá účinnosti dne 01. 02. 2021 a ke dni účinnosti nahrazuje všechny předchozí verze sazebníku.


Historie předchozích verzí

 

Sazebník platný od 1.12.2020 do 31.1.2021

Sazebník platný od 1.7.2020 do 30.11.2020

Sazebník platný od 29.4.2019 do 30.6.2020