Kolik stojí studium v zahraničí?

Studium v zahraničí bylo vždy oblíbenou volbou pro studenty, kteří chtějí získat kvalitní vzdělání, zvýšit svou zaměstnatelnost a rychleji a efektivněji se naučit cizí jazyk. Jednou z nejčastějších otázek, které si kladou budoucí studenti, kteří zvažují výjezd do zahraničí, jsou náklady na studium. V následujícím článku se podíváme na to, kolik stojí studium v zahraničí.

 

studium v zahraničí

Nejoblíbenější země vybrané studenty z Evropské Unie

 

Podle studie, kterou v roce 2022 provedla vzdělávací laboratoř Elab, si studenti nejčastěji vybírají 6 zemí Evropské unie, kde jsou nabízeny zajímavé programy v anglickém jazyce. Jedná se o:

V seznamu chybí Velká Británie, která je mezi evropskými studenty také velmi oblíbená, ale vzhledem k brexitu (vystoupení Spojeného království z Evropské unie) nebyla zohledněna a samotný nábor a celá procedura výjezdu za studiem do Velké Británii je mnohem složitější.

Mezi oblíbené destinace, které si studenti vybírají mimo Evropu, patří univerzity ve Spojených státech. Americké univerzity jsou dlouhodobě uznávány jako nejlepší na světě. Studenti si rádi vybírají univerzity nacházející se na okraji USA: v Kalifornii, Washingtonu, New Yorku, Massachusetts, Pensylvánii, Virginii, Marylandu, ale také v Ohiu a Illinois.

Mezi nejčastěji volenými studijními obory jsou na prvním místě lékařská studia a příbuzné obory, nechybí však ani zájemci o studium oborů souvisejících s podnikáním, které otevírají řadu možností uplatnění na místním trhu práce a získání praktických zkušeností v zahraniční firmě.

 

Univerzity v zahraničí — Vysoké školy v zahraničí s EF

 

Studium na univerzitě v zahraničí je jedinečná příležitost pro studenty získat globální perspektivu, zdokonalit jazykové dovednosti a obohatit svůj životopis. EF ( Education First), je mezinárodní organizace poskytující vzdělávací programy a služby, které studentům umožňují využít těchto příležitostí. EF spolupracuje s řadou prestižních vysokých škol a univerzit po celém světě, nabízejíc řadu programů od jazykových kurzů až po akademické roky studia. Studenti mohou vybrat ze široké škály studijních oborů a využít EF k nalezení programu, který nejlépe odpovídá jejich vzdělávacím cílům a kariérním ambicím. Studium v zahraničí s EF je nejen cenným zdrojem vzdělání, ale také skvělou příležitostí k prohloubení kulturního porozumění a vytvoření mezinárodních kontaktů, které mohou být v budoucnu neocenitelné.

 

Studium na jazykové škole v zahraničí

 

Studium na jazykové škole v zahraničí je intenzivní a obohacující způsob, jak se ponořit do nového jazyka a kultury. Tato zkušenost umožňuje studentům kombinovat výuku v učebně s praktickým využitím jazyka v každodenním životě, což může dramaticky zrychlit proces učení. Jazykové školy obvykle nabízejí širokou škálu kurzů pro různé úrovně zkušeností a zájmy, od začátečnických až po pokročilé úrovně, specializované obchodní kurzy, přípravu na certifikátní zkoušky nebo dokonce kombinaci jazykových studií s kulturními aktivitami. Navíc, pobyt v zahraničí také umožňuje studentům prohlubovat své porozumění kultuře a zvykům země, v níž studují, a navázat mezinárodní kontakty. Ať už je hlavním cílem zlepšení jazykových dovedností pro kariérní úspěch, cestování, nebo prostě osobní obohacení, studium na jazykové škole v zahraničí je nezapomenutelná a transformativní zkušenost.

 

Kolik stojí studium na zahraniční univerzitě?

 

Školné závisí na mnoha faktorech, tj. na studijním oboru, typu zahraniční univerzity, lokalitě a způsobu studia, ale obecně platí, že rok studia stojí v případě bakalářského studia 680 až 1 280 EUR, magisterské a doktorské studium stojí 900 až 2 100 EUR. Studium na soukromých vysokých školách může být mnohem dražší, ceny v některých případech dosahují desítek tisíc eur za rok.

 

Další možnosti stipendia

 

Stipendia mohou pokrýt část nebo dokonce celé náklady na školné, ubytování, stravování a letenky. Nabízí je mnohé univerzity, vládní organizace, nadace nebo soukromé společnosti. Kritéria pro udělení stipendia se mohou velmi lišit - některá jsou založena na akademických výsledcích, jiná na finanční potřebě nebo talentu v určité oblasti. Přihlašovací procesy mohou být náročné a vyžadovat detailní přípravu, včetně esejí, doporučovacích dopisů a pohovorů. Nicméně úsilí může být více než odměněno jedinečnou příležitostí studovat v zahraničí a získat mezinárodní zkušenosti, které jsou dnes na trhu práce vysoce ceněny.

 

Bezplatné studium v zahraničí — Erasmus (Socrates) program

 

Erasmus, dříve známý jako program Socrates, je jedním z nejpopulárnějších programů v Evropě, který umožňuje studentům studovat v zahraničí zdarma nebo za velmi nízké náklady. Program, který je financován Evropskou unií, usiluje o posílení evropské identity, zvýšení mezilidského porozumění a rozvoj dovedností potřebných v globalizovaném světě. Erasmus nabízí možnosti studia, stáží a dobrovolnické práce v různých evropských zemích, přičemž školné a některé další náklady jsou pokryty. Kromě toho, mnoho studentů získává Erasmus granty, které jim pomáhají pokrýt náklady na živobytí během jejich pobytu v zahraničí. Účast na programu Erasmus nejen poskytuje cenné akademické zkušenosti, ale také příležitost k osobnímu růstu, rozšíření jazykových dovedností a získání mezinárodních přátel a kontaktů. Bez ohledu na studijní obor, program Erasmus nabízí studentům jedinečnou příležitost získat nové perspektivy a zkušenosti, které mohou obohatit jejich životy a kariéry.

Podrobné informace o programu Erasmus a přijímacím řízení lze obvykle najít na oficiálních webových stránkách programu Erasmus+ Evropské komise, které poskytují široké spektrum informací o různých aspektech programu, včetně přehledu o různých možnostech, které program nabízí, podmínkách účasti a postupu přihlášení.

Také je užitečné se obrátit na mezinárodní kancelář nebo kancelář pro Erasmus na vaší univerzitě. Tyto kanceláře často poskytují specifické informace týkající se vaší univerzity, včetně seznamu partnerských univerzit, termínů pro podání přihlášek, pomohou vám s přijímacím řízením a dalšími praktickými aspekty procesu.

 

Erasmus

 

V úvahu je třeba vzít také životní náklady v zahraničí

 

Je třeba si uvědomit, že náklady na studium nejsou jen školné, ale také životní náklady v zahraničí, které závisí na řadě faktorů, například na místě, kde žijete, na vašem životním stylu a na vašich individuálních výdajích. Níže jsou uvedeny průměrné náklady v jednotlivých zemích:

Nizozemsko

Životní náklady v Nizozemsku se mohou výrazně lišit v závislosti na lokaci (náklady jsou obecně vyšší v velkých městech jako Amsterdam nebo Rotterdam) a osobním životním stylu.

Ceny nájemného se v průměru pohybují od 600 do 1 500 EUR měsíčně. V centru velkých měst se mohou ceny vyšplhat i výše. Průměrné náklady na potraviny by se mohly pohybovat kolem 200 až 300 EUR měsíčně. Měsíční karta na veřejnou dopravu většinou stojí kolem 90 EUR.

Celkově by průměrné měsíční životní náklady v Nizozemsku mohly pro jednotlivce dosahovat přibližně 1 000 až 2 200 EUR, v závislosti na životním stylu a konkrétní lokalitě.

Irsko

Ceny nájmů bytů v Dublinu patří k nejvyšším v Evropě. Průměrná cena za pronájem bytu v Dublinu se pohybuje kolem 1 500 EUR měsíčně. V ostatních městech jsou náklady na pronájem o něco nižší, ale stále poměrně vysoké. Existují také možnosti pronájmu samostatného pokoje, které mohou být výhodnější.

Podle odhadů irské vlády se průměrné měsíční náklady na stravu pro jednu osobu pohybují kolem 300 eur.

Náklady na veřejnou dopravu se v Dublinu pohybují kolem 100 €, v jiných městech však mohou být náklady o něco nižší.

Souhrnně lze říci, že průměrné životní náklady v Irsku se pohybují kolem 1 000-1 200 eur měsíčně.

Itálie

Itálie je zemí s průměrnými ceny, ale v některých regionech, zejména ve velkých městech, mohou být náklady poměrně vysoké. Podle údajů Eurostatu se průměrné náklady na pronájem bytu v Itálii pohybovaly kolem 700-800 eur měsíčně.

Itálie je také proslulá vysokou kvalitou potravin a ceny místních produktů, jako je čerstvé ovoce a zelenina, jsou poměrně nízké. Ceny v restauracích a kavárnách však bývají vyšší. Průměrné náklady na jídlo pro jednu osobu se pohybují kolem 200-300 eur měsíčně.

Cena jednorázové jízdenky na veřejnou dopravu se obvykle pohybuje kolem 1-2 eur, měsíční jízdenka na metro nebo autobus stojí kolem 30-50 eur.

Souhrnně lze říci, že průměrné životní náklady v Itálii se pohybují kolem 700-1000 eur měsíčně.

Španělsko

Podle údajů Eurostatu se průměrné náklady na pronájem bytu ve Španělsku pohybují kolem 600-700 eur měsíčně.

Průměrné náklady na stravu pro jednu osobu se pohybují kolem 200-300 eur měsíčně. Ceny místních produktů, jako je ovoce, zelenina a ryby, jsou poměrně nízké. V restauracích a kavárnách jsou ceny také poměrně přijatelné.

Celkově se průměrné životní náklady ve Španělsku pohybují kolem 600-800 eur měsíčně.

Dánsko

Skandinávské země patří k nejdražším v Evropě. Podle studie společnosti Numbeo se životní náklady v Dánsku pro jednu osobu pohybují v průměru kolem 9 000 dánských korun (asi 1 200 eur) měsíčně, což zahrnuje náklady na ubytování, stravu, dopravu, poplatky za veřejné služby a také výdaje na zábavu a volný čas.

Francie

Francie je považována za jednu z nejdražších zemí v Evropě. Podle studie společnosti Numbeo činí životní náklady ve Francii pro jednu osobu v průměru přibližně 1 200 EUR měsíčně, což zahrnuje ubytování, stravu, dopravu, poplatky za veřejné služby a také výdaje na zábavu a rekreaci. Tyto náklady se však mohou výrazně lišit v závislosti na regionu země a městě. Například v Paříži jsou životní náklady mnohem vyšší než v menších městech a obcích.

 

Celá řada studentů po pobytu v zahraničí bohužel získá zkušenost s drahými bankovními službami

 

České banky jim nabízejí různé studentské účty údajně vhodné pro studium v zahraničí. Bohužel i zde platí přísná poplatková politika, která začíná výběrem ze zahraničního bankomatu a končí odchozím poplatkem za zahraniční platbu. Pokud si student takový účet založí a pravidelně využívá, přijde o nemalou část prostředků. Ideálním řešením je založit si účet v místní bance. Většinou stačí potvrzení o přechodném pobytu, potvrzení o studiu a občanský průkaz.

Rodiče pak můžou kapesné a finance na náklady spojené s pobytem posílat na tento účet přes českou službu Europlatba, s nižším kurzem než v bance a bez zbytečných poplatků. Stejně tak může student zpět posílat na český účet např. vydělané peníze, vrácené přeplatky a pod. Prostřednictvím této služby je výhodné platit také pravidelné úhrady z tuzemska jako je školné přímo na účet školy nebo nájemné za ubytování přímo na účet pronajímatele. Je to jednoduché a rychlé a bezpečné. Při takovém objemu plateb tak lze ušetřit na směnném kurzu i několik desítek tisíc korun.