Užitečné odkazy

Přehled bank podporujících SEPA platby:

http://epc.cbnet.info/docs/SEPA_Credit_Transfer.pdf

 

Služba Bank ID:

www.bankid.cz

 

Znáte číslo účtu pouze v národním formátu a potřebujete dopočítat nebo ověřit IBAN a SWIFT/BIC?

Stránky pro ověření všech světových IBANů ši SWIFTů jsou bohužel dostupné pouze:

 

 

 

Informace ČNB k platebnímu styku:

www.cnb.cz/cs/platebni_styk/

 

 

Kancelář Finančního arbitra pro mimosoudní řešení sporů:

Klient má právo podat návrh na mimosoudní řešení sporu vzniklého z finanční služby Kanceláři finančního arbitra, Legerova 69, 110 00 Praha 1,  www.finarbitr.cz, tel.: 257 042 070, ID datové schránky: qr9ab9x, email: arbitr@finarbitr.cz

The client has the right to submit proposal to solve the conflict incurred by the financial services to the Office of Financial Arbiter, address Legerova 69,    110 00 Praha 1, www.finarbitr.cz, tel.: +420 257 042 070, data mail box ID: qr9ab9x, email: arbitr@finarbitr.cz

 

Orgán dohledu nad finančními institucemi:

Česká národní banka, Na Příkopě 28, 115 03  Praha

 

  

      Upozorňujeme, že od 1.10. 2018 je povinnost uvádět do zprávy pro příjemce, event. do pole "reference" nebo "specifikace platby" bankovního příkazu také tzv. Kód platby (Purpose  Code) jako povinný údaj každé platby, směrované na účet, vedený bankami SAE. Požadovaná struktura je  PoP:kód platby.

Kód platby specifikuje účel a charakter platby. Skládá se ze tří alfabetických znaků, jejich přehled naleznete zde : 

https://www.centralbank.ae/en/index.php?option=com_content&view=article&id=206&Itemid=60

Kód platby obvykle získáte od svého obchodního partnera v SAE jako součást platebních instrukcí a my jej budeme od Vás vyžadovat. V ojedinělých případech může být odesílací bankou vyžádána také obchodní dokumentace k platbě - smlouva, faktura, objednávka nebo dodací list. Počítejte s tím prosím a mějte takový doklad k dispozici v elektronické podobě.