Užitečné odkazy

Přehled bank podporujících SEPA platby:

http://epc.cbnet.info/docs/SEPA_Credit_Transfer.pdf

 

Znáte číslo účtu pouze v národním formátu a potřebujete dopočítat nebo ověřit IBAN/SWIFT?

Použijte www.iban-rechner.de  (SWIFT je na stránce pojmenován jako BIC)

 

Informace ČNB k platebnímu styku:

www.cnb.cz/cs/platebni_styk/

 

Kancelář Finančního arbitra pro mimosoudní řešení sporů:

Klient má právo podat návrh na mimosoudní řešení sporu vzniklého z finanční služby Kanceláři finančního arbitra, Legerova 69, 110 00 Praha 1,  www.finarbitr.cz, tel.: 257 042 070, ID datové schránky: qr9ab9x, email: arbitr@finarbitr.cz

The client has the right to submit proposal to solve the conflict incurred by the financial services to the Office of Financial Arbiter, address Legerova 69,    110 00 Praha 1, www.finarbitr.cz, tel.: +420 257 042 070, data mail box ID: qr9ab9x, email: arbitr@finarbitr.cz

 

Orgán dohledu nad finančními institucemi:

Česká národní banka, Na Příkopě 28, 115 03  Praha