Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsu nedílnou součástí Rámcové smlouvy o provádění spotových devizových obchodů a o poskytování peněžních služeb.

Všeobecné obchodní podmínky

Obecná ustanovení

 

Náš vztah s Vámi

 

Služby

 

Definice pojmů

Způsobilost

 

Vypořádání obchodu

Zadání příkazu

 

Odsouhlasení podrobností obchodu oběma stranami

 

Úhrada zadavatelem

 

Úhrada devizovým místem

Poplatky bank

Údaje pro hladké vypořádání obchodu

 

 

Zadavatel garantuje, že zadal korektní údaje

Vrácená platba

Dodatečné změny příkazů

Zrušení obchodu

 

Neuzavření obchodu

 

Tzv. "podezřelé" obchody dle zákona č. 253/2008 Sb.

 

Časy vypořádání

Přijmutí příkazu a úhrada zadavatelem

 

Vypořádání obchodu devizovým místem

 

Směnné kurzy

 

Další podrobnosti k vypořádání obchodů

 

Další podrobnosti k poskytovaným službám

Další podrobnosti k peněžním službám

 

Limity zasílaných nebo konvertovaných prostředků

 

Reklamace

 

Poplatky

 

Žádné zplnomocněné osoby u Europlatby.cz

 

Uživatelské účty

 

Historie transakcí

 

Ochrana osobních údajů

 

Státy, do kterých zasíláme platby

 

Účinnost všeobecných obchodních podmínek