Žádost o smlouvu
Žádost o smlouvu
1. Vstupní údaje

Rámcová smlouva je určena pro klienty, kteří mají zájem o pravidelné nebo větší objemy směny (v celkovém objemu nejméně 50 000 CZK měsíčně nebo ekvivalent za delší časové období). Pro jednorázové nebo občasné směny EUR, malých i velkých částek, použijte portál EuroPlatba.cz - zde můžete odesílat platby ihned a bez registrace.

 

  • Žádost o rámcovou smlouvu podléhá bankovní regulaci a schválení pracovníky EasyChange.
  • K uzavření rámcové smlouvy mohou fyzické osoby využít službu Bank ID, která výrazně zjednoduší proces vyplňování smlouvy na pár kliků a není nutné nahrávat osobní doklady nebo výpisy z účtu (i tento postup podléhá následnému schválení pracovníka EasyChange).
  • Při běžném postupu uzavření smlouvy je třeba ke každé fyzické osobě uvedené ve smlouvě doložit kopii 2 osobních dokladů, kde lze ověřit osobní a identifikační údaje (dle zákona č. 253/2008 Sb.). Připravte si také výpis z účtu (částky vidět nepotřebujeme), ze kterého budete běžně peníze odesílat, popř. jiný doklad potvrzující vlastnictví nebo oprávnění k účtu.
  • Smlouvu je třeba vyplnit najednou (nelze ji rozpracovanou uložit).
  • Formulář Vás sám provede jednotlivými kroky a nápovědu najdete pod ikonami s otazníkem.

 

Díky rámcové smlouvě pak můžete čerpat všechny výhody v podobě výhodnějšího kurzu, možnosti konverze dalších měn (GBP, USD, PLN, HUF a CHF) a komfortu klientské zóny při zadávání opakovaných příkazů. Podrobné informace o poplatcích naleznete zde. 

 

Informace o poplatcích

 

Zadání příkazu ke konverzi 0 CZK
Platba EUR v rámci Eurozóny a EHP do bank podporujících SEPA platby 0 CZK
Platba EUR do bank nepodporujících SEPA platby 300 CZK
Platba Expres mimo ČR 500 CZK
Mezibankovní platba USD tuzemská i zahraniční v režimu OUR 500 CZK
Mezibankovní platba USD či GBP tuzemská i zahraniční v režimu SHA 200 CZK
Vnitrobankovní platba USD či GBP tuzemská v rámci bank, kde má USD účty EasyChange 0 CZK
Platba GBP  do zemí mimo EHP v režimu OUR 500 CZK

Pokud je zdrojová měna jiná než CZK, poplatky jsou účtované kurzovým přepočtem v dané zdrojové měně.

              
Nahrajte klepnutím.
Nahrajte klepnutím.