Žádost o smlouvu
Žádost o smlouvu
1. Vstupní údaje

Žádost o rámcovou smlouvu je z důvodu bankovní regulace poměrně obsáhlá (zejména pro firmy). Podléhá následnému schválení pracovníky EasyChange.
Je třeba ji vyplnit najednou. Smlouvy uzavíráme pouze s klienty, kteří mají zájem o pravidelné směny a v určitých objemech - v celkovém objemu nejméně 50 000 CZK měsíčně (nebo ekvivalent za delší časové období). Kvůli administrativní náročnosti smluv pro jeden obchod smlouvu neuzavíráme. 

Pro jednorázové anebo občasné směny směny EUR, malých i velkých částek, použijte portál www.Europlatba.cz - ten je možné použít ihned i bez uzavřené smlouvy.  Kurz se nastaví dle výše částky.

 

Formulář níže Vás sám provede všemi částmi žádosti. U některých polí je nápovědní ikonka (symbol otazníčku), po najetí na tento symbol se Vám zobrazí nápověda k danému poli. K vyplnění všech náležitostí smlouvy vyžadovaných ze zákona (dle českého zákona č. 253/2008 Sb. je nutná tzn. identifikace klienta) je ke každé fyzické osobě uvedené ve smlouvě potřeba poskytnout kopii osobního dokladu, ze kterého lze zjistit a ověřit osobní a identifikační údaje příslušné fyzické osoby. K bankovním účtům, ze kterých máte v úmyslu zasílat pěněžní prostředky ke směnám, je také třeba poskytnout doklad potvrzující existenci účtu vedeného na jméno klienta - například výpis z účtu, nebo smlouva o zřízení účtu (ofocená), popř. jiný doklad potvrzující váš vztah k danému účtu. Podrobnější informace budou vždy uvedeny na příslušném kroku online formuláře.

 

Pro vyplňování formuláře doporučujeme použít nejakutálnější verzi Vašeho internetového prohlížeče, popřípadě použít Google Chrome.

 

Díky schválené smlouvě můžete čerpat výhod v podobě výhodnějšího kurzu, můžete využít komfortu klientské zóny při zadávání opakovaných příkazů ke směně. Podrobné informace o poplatcích naleznete zde.

  

Informace o poplatcích

 

Zadání příkazu ke konverzi 0 CZK
Platba EUR v rámci Eurozóny a EHP do bank podporujících SEPA platby 0 CZK
Platba EUR do bank nepodporujících SEPA platby 300 CZK
Platba Expres mimo ČR 500 CZK
Mezibankovní platba USD tuzemská i zahraniční v režimu OUR 500 CZK
Mezibankovní platba USD či GBP tuzemská i zahraniční v režimu SHA 200 CZK
Vnitrobankovní platba USD či GBP tuzemská v rámci bank, kde má USD účty EasyChange 0 CZK
Platba GBP  do zemí mimo EHP v režimu OUR 500 CZK

Pokud je zdrojová měna jiná než CZK, poplatky jsou účtované kurzovým přepočtem v dané zdrojové měně.

              
Nahrajte klepnutím.
Nahrajte klepnutím.